Finantare nerambursabila pentru dotarea fermelor cu utilaje si echipamente performante, de la AFIR

Incepand cu data de 25 martie 2015, toti cei interesati vor putea depune cereri de finantare nerambursabila pentru proiectele de „Investitii in exploatatii agricole” (submasura 4.1) si pentru proiectele de „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” (submasura 6.1) din cadrul Programul National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020. 

Prin Submasura 4.1 „Investitii in exploatatii agricoledin cadrulMasurii 4 „Investitii in active fizice”, vor primi sprijin financiar nerambursabil investitiile pentru cresterea competitivitatii exploatatilor agricole prin dotarea cu utilaje si echipamente performante in raport cu structura agricola actuala, precum si investitiile pentru modernizarea fermelor (in special cele de dimensiuni medii si asocieri de ferme mici si medii) si imbunatatirea calitatii activelor fixe.

 

Beneficiarii acestei submasuri pot fi fermieri (cu exceptia persoanelor fizice neautorizate), cooperative si grupuri de producatori (constituite in baza legislatiei nationale, care deservesc interesele membrilor). Finantarea nerambursabila pentru aceste categorii de beneficiari este de 50% (30% pentru fermele mari de peste 500.000 SO).

 

In cazul fermelor avanddimensiunea economica pana la 500.000 SO, sprijinul public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi maximum de:

-     500.000 euro si 100.000 euro pentru fermele mici – pentru proiectele care prevad achizitii simple.

-     1.000.000 euro pentru sectorul vegetal si 200.000 euro pentru fermele mici din sectorul vegetal – pentru proiectele care prevad constructii-montaj.

-     1.500.000 euro pentru legume in spatii protejate (sere) si sectorul zootehnic si 300.000 euro pentru fermele mici din sectorul zootehnic.

-     2.000.000 euro si 400.000 euro pentru fermele mici – pentru proiectele care prevad crearea de lanturi alimentare integrate.

 

In cazulfermelor avanddimensiunea economica peste 500.000 SOsprijinul public nerambursabil va fi de 30% si nu va depasi maximum de:

·    500.000 euro – pentru proiectele care prevad achizitii simple.

·    1.000.000 euro pentru sectorul vegetal, respectiv maximum 1.500.000 euro pentru legume in spatii protejate (sere) si sectorul zootehnic – pentru proiectele care prevad constructii- montaj.

·    2.000.000 euro – pentru proiectele care prevad crearea de lanturi alimentare integrate.

          In cazulcooperativelor si a grupurilor de producatori sprijinul va fi50% fara a depasimaximum 2.000.000 euro indiferent de tipul investitiei.

 

Intensitatea sprijinului nerambursabil va putea creste, dar rata maxima a sprijinului combinat nu poate depasi 90% in cazul fermelor mici si medii (cu dimensiunea pana la 250.000 SO), respectiv 70% in cazul fermelor avand intre 250.000 si 500.000 SO, in cazul:

-     investitiilor realizate de tinerii fermieri, cu varsta sub 40 de ani, la data depunerii cererii de finantare;

-     proiectelor integrate;

-     operatiunilor sprijinite in cadrul Parteneriatului European pentru Inovare (PEI) – Aceasta majorare a intensitatii sprijinului nerambursabil se va aplica doar in cazul solicitantilor care aplica pentru sM 16.1 – „Sprijin pentru infiintarea si functionarea grupurilor operationale(GO), pentru dezvoltarea de proiecte pilot, noi produse, practici, procese si tehnologii in sectoarele agricol, alimentar si forestier”;

-     investitiilor legate de operatiunile prevazute la art. 28 (Agromediu) si art. 29 (Agricultura ecologica) din Regulamentul UE nr. 1305/ 2013;

-     investitiilor in zone care se confrunta cu constrangeri naturale si cu alte constrangeri specifice, mentionate la art. 32 Regulamentul UE nr. 1305/ 2013;

 

In cadrul Submasurii 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieridin cadrul Masurii 6 „Dezvoltarea exploatatiilor si a intreprinderilor”,finantarea nerambursabila oferita de Uniunea Europeana este de100%. Sprijinul nerambursabil acordatva fi de maximum 50.000 eurosi va fi acordat tinerilor fermieri sub forma de suma forfetara, in 2 transe:

·    prima transa este de 75% din valoarea totala a sprijinului – se acoda la instalare.

·    a doua transa este de 25% – se acorda in maxim 3/5 ani de la primirea deciziei de finantare (perioada de cinci ani se aplica doar pentru sectorul pomicol), doar daca se constata ca a fost implementat corect Planul de Afaceri pana la acel moment si daca a fost asigurata imbunatatirea performantelor economice ale exploatatiei (comercializare a productiei proprii de minim 20% din valoarea transei I).

Publicat in 8-apr-2015